Aandacht maakt alles mooier.

Yoga is een eeuwenoude traditie. Het woord yoga betekent verbinding,
met als doel, de mens met zichzelf in verbinding te brengen.

Yoga betekent aandacht hebben voor en stil staan bij ; bij je fysieke lichaam, je emoties, je gedachten, je intuïtie.

Yoga is een leren luisteren naar jezelf, waardoor je de harmonie en de stilte in jezelf weer gaat ervaren.

Het is thuiskomen, hierdoor wordt je een evenwichtiger mens, die beter weet om te gaan met al datgene wat op je pad komt.