De mooiste reis van je leven is de reis naar binnen.

Hatha yoga  –  Yin yoga  én  Yoga i.c.m. meditatie

Hatha yoga

Hatha yoga is mijn uitgaanspunt, omdat ik ruim 30 jaar geleden klassiek ben opgeleid, maar daarnaast hebben mijn lessen een verstillend karakter, waarin rust en ontspanning voelbaar is.

Hatha-yoga is een lichaamsgerichte vorm van yoga. Dit houdt in dat je via verschillende lichaamshoudingen, zowel dynamisch als statisch ervaart wat voelbaar is in je lichaam. In de lessen betekent dit aandacht hebben voor houdingen, ademhaling, concentratie  en ontspanning.

Iedere groepsles duurt 75 minuten. Deze tijd geeft je een mooie gelegenheid om een diepere doorwerking te laten plaatsvinden. De lichaamshoudingen vragen om concentratie en inspanning en belangrijk hierbij is het evenwicht tussen in- en ontspanning.

Elke houding is erop gericht het lichaam te leren kennen, voelend te leren kennen. Het bevordert de harmonie tussen je lichaam en je geest en brengt rust in jou.

Het is zo dat yoga beslist niet prestatiegericht is, maar eerbied heeft voor het lichaam. Het lichaam geeft haar grenzen aan. Er wordt in de yogales dan ook niets van je verwacht, alleen dat je vol belangstelling volgt wat je lichaam doet en luistert naar dat wat voelbaar is in jou.

Aan het einde van iedere les vindt een moment van stilte plaats d.m.v. ontspanning, visualisatie of meditatie. Met als doel het effect van de gehele les dieper op je in te laten werken, waardoor je dieper in contact komt met de stilte in jezelf.

Yin yoga 

Ook worden er binnen yogaschool Rosmalen Yin Yoga lessen gegeven. Deze vorm is eveneens een lichaamsgerichte yogavorm, waarbij je de houding langer aanhoudt. Hierdoor krijg je nog meer tijd om naar binnen te keren en te observeren wat er in je lichaam gebeurt.

Je ontspant je spieren om in de diepere laag van bindweefsel, gewrichten en pezen te komen. Dit vergroot je flexibiliteit, maar zorgt ook voor innerlijke rust, evenwicht en ontspanning.

Hatha-Yin yoga

Hatha ( Yang ) staat voor bewegingen gericht op de spieren en zorgt voor een krachtig en vitaal lichaam.
Yin houdingen richten zich meer op het dieper liggende bindweefsel rondom gewrichten en organen. Door het verstillende karakter in de Yin houdingen ontstaat een gezonde balans tussen lichaam en geest.

Yoga i.c.m. meditatie

De zondag is een prachtige dag voor yoga i.c.m. meditatie.
Het verstillende karakter van de yogales komt de meditatie ten goede.

Yoga is een mooie methode als voorbereiding op een meditatie, om ook daarmee het effect van de yogales beter en dieper te laten doorwerken.

Het is een zittende meditatie die gestoeld is op het Zen Boeddhisme. Het is iedere zondag weer een cadeautje om deze rustdag zo te mogen starten.

Neem gerust contact met mij op, ik vertel je er graag meer over.